Περιλαμβάνεται συμβουλή και εκπροσώπηση σε υποθέσεις διαζυγίου, διατροφής, επιμέλειας, ενδοοικογενειακής βίας.

Περιλαμβάνεται η διευθέτηση πάσης φύσεως κτηματολογικών υποθέσεων, από τη σύνταξη και κατάθεση της δήλωσης κτηματολογίου μέχρι και τη δικαστική διόρθωση ανακριβών εγγραφών στο κτηματολογικό γραφείο.

Αναλαμβάνω σύνταξη μισθωτηρίων συμβολαίων καθώς και εκπροσώπηση κατά τη διαδικασία είσπραξης οφειλομένων μισθωμάτων και εξώσεων.

Αναλαμβάνω υποθέσεις προσβολής της κυριότητας ή της νομής επί ακινήτου, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αποτροπή τέτοιων ενεργειών.

previous arrow
next arrow
Slider
About Me

 

Κωνσταντίνος Μ. Κουτσογεωργός

Δικηγόρος

MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων

Σκοπός μου είναι να καταδείξω με κάθε νόμιμο τρόπο το δίκαιο του εντολέα μου και να ενισχύω τη θέση του, χωρίς βεβαίως να παραλείπεται όπου είναι εφικτό η απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.

Στοχεύω στην αληθινή και ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων των εντολέων μου, σε συνεννόηση μαζί τους, πάντοτε με γνώμονα το πραγματικό συμφέρον τους, ιδίως όταν εμπλέκονται και ανήλικοι ή άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας.

Handwritten Name2