Οικογενειακο Δικαιο


Ο γάμος, πολιτικός ή θρησκευτικός, αποτελεί επί της ουσίας μία σύμβαση από την οποία απορρέουν τόσο δικαιώματα όσο και υποχρεώσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη. Από νομικής άποψης το ίδιο ισχύει και για το σύμφωνο συμβίωσης.

Οι έννομες σχέσεις που δημιουργούνται αφορούν είτε τα μέλη του ζεύγους, δηλαδή τους συζύγους, είτε αυτούς και τα τέκνα τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το γραφείο μας παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και νομική εκπροσώπηση για όλα τα νομικά ζητήματα που είναι δυνατό να ανακύψουν κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ζητήματα διατροφής κατά τη διάρκεια του γάμου του ενός συζύγου από τον άλλο, της διατροφής που δικαιούνται τα παιδιά από τους γονείς τους, αλλά και ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας. Επίσης θέματα διαχείρισης της περιουσίας των τέκνων από τους γονείς τους κ.ο.κ.

Παράλληλα, αναλαμβάνουμε παρόμοιες νομικές υπηρεσίες για υποθέσεις που άπτονται της διακοπής της έγγαμης συμβίωσης (διάσταση) και της λύσης του γάμου, είτε συναινετικής είτε κατ’αντιδικία, όπως ζητήματα που αφορούν τη ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης, του χωρισμού των πραγμάτων, της συμμετοχής στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου, της επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής των παιδιών, της διατροφής του πρώην συζύγου από τον άλλο και άλλα σχετικά ζητήματα.

Oikogeneiako Dikaio