Κωνσταντινος Μ. Κουτσογεωργος

Βιογραφικο


Συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση τριών γενεών, καθώς ο πρώτος δικηγόρος της οικογένειάς μου ήταν ο αδερφός της γιαγιάς μου, διατηρώ δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Λάρισας, στην πλατεία ταχυδρομείου, από το έτος 2004, στην αρχή συστεγαζόμενος και συνεργάτης του επίσης δικηγόρου πατέρα μου, Μάριου Κουτσογεώργου, όπου έκανα και την άσκησή μου. Τελειόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, παρέχω τις νομικές μου υπηρεσίες από τη Λάρισα σε ιδιώτες και εταιρείες με αίσθημα ευθύνης, πάντοτε στα πλαίσια του νόμου και του Δικαίου. Ο Ηράκλειτος, άλλωστε, είχε πει πως η Δικαιοσύνη είναι πόλεμος και μάλλον είχε δίκιο, αφού οι μάχες που χρειάζεται να δώσει ο πολίτης για να δικαιωθεί δεν απέχουν συχνά από αυτό. Το γραφείο μου αναλαμβάνει υποθέσεις τόσο μεταξύ ιδιωτών όσο και μεταξύ ιδιωτών και του Δημοσίου, σε διάφορους τομείς του δικαίου, όπως οικογενειακό, απαιτήσεις, ιδιοκτησία, ακίνητα, μισθώσεις, αυτοκινητιστικά, εταιρίες, συνεταιρισμούς, καθώς και ποινικές διαφορές. Επίσης αναλαμβάνουμε εκπροσώπηση ενώπιον δημοσίων φορέων για την επίλυση διοικητικών διαφορών και άλλες σχετικές διεργασίες.

Σκοπός μου είναι να καταδείξω με κάθε νόμιμο τρόπο το δίκαιο του εντολέα μου και να ενισχύω τη θέση του, χωρίς βεβαίως να παραλείπεται όπου είναι εφικτό η απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Στοχεύω στην αληθινή και ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων των εντολέων μου, σε συνεννόηση μαζί τους, πάντοτε με γνώμονα το πραγματικό συμφέρον τους, ιδίως όταν εμπλέκονται και ανήλικοι ή άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας.

Σε κάθε περίπτωση, η νομική συμπαράσταση περιλαμβάνει σήμερα πολλά πεδία του καθημερινού βίου. Για το λόγο αυτό προσπαθώ πάντοτε να είμαι αρωγός στις νομικές υποθέσεις των πελατών μου και δίνω μεγάλη έμφαση στην επίτευξη του μέγιστου επιπέδου συνεργασίας προς όφελος του πραγματικού συμφέροντος του εντολέως μου.

BIO Pic