Κωνσταντινος Μ. Κουτσογεωργος

Introduction

Διαζυγιο

Διαζυγιο

Diazygio

Η λύση ενός γάμου δεν είναι πάντοτε μία εύκολη υπόθεση, ιδίως εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα και ζητήματα περιουσιών.

Η ιδανική περίπτωση λύσης ήταν πάντοτε και παραμένει το συναινετικό διαζύγιο, καθώς χρειάζονται μόλις λίγες μέρες για να εκδοθεί και μάλιστα δεν περνάει από τη γνωστή διαδικασία των Δικαστηρίων, αφού γίνεται ενώπιον Συμβολαιογράφου. Είναι σίγουρο ότι με τον τρόπο αυτό οι δύο σύζυγοι αποφεύγουν πολυέξοδες, πολυετείς και αρκετά επώδυνες δικαστικές διαμάχες.

Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να απευθυνθούν στους δικηγόρους τους για τη σύνταξη της συμφωνίας λύσης του γάμου και, εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για τη συμφωνία επιμέλειας και διατροφής τους, ρυθμίζοντας παράλληλα και το δικαίωμα επικοινωνίας του γονιού που δεν θα έχει την επιμέλειά τους. Υπάρχει, μάλιστα, και η δυνατότητα της επιλογής για κοινή επιμέλεια (συνεπιμέλεια), εάν οι συνθήκες το ευνοούν.

Στο στάδιο αυτό, ασφαλώς, μπορούν οι δύο πρώην σύζυγοι να λύσουν συναινετικά κάθε διαφορά τους που αφορά τον έγγαμο βίο τους, όπως χωρισμό περιουσιακών στοιχείων, τυχόν διατροφές, συμμετοχή στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου, ρύθμιση στέγης και χρήσης κινητών κ.ο.κ. Σε κάθε περίπτωση, η έλλειψη συμφωνίας ως προς τα ζητήματα αυτά δεν εμποδίζει τη συναινετική λύση του γάμου.

Από την άλλη, υπάρχουν περιπτώσεις που η συναινετική λύση καθίσταται ανέφικτη, συνεπώς η προσφυγή στο δικαστήριο είναι η μόνη λύση. Σε επείγουσες περιπτώσεις προηγείται, δε, η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, ούτως ώστε να ρυθμιστεί άμεσα η κατάσταση που διαμορφώνεται λόγω της διακοπής της συμβίωσης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οικογενειακών θεμάτων είναι πλέον υποχρεωτική η προηγούμενη προσφυγή στη διαμεσολάβηση.