Κτηματολoγιο


Στο γραφείο μας αναλαμβάνουμε υπεύθυνα, σε συνεργασία εάν αυτό απαιτηθεί με εξειδικευμένους μηχανικούς, τη σύνταξη και υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, όπου και εάν βρίσκεται στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας κατοίκους εσωτερικού και εξωτερικού που έχουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα εντός της ελληνικής επικράτειας.

Το ζήτημα της δήλωσης κτηματολογίου είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων. Προϋποθέτει σωστή τεκμηρίωση και γνώση των διαδικασιών και των τυχόν δυσκολιών, την οποία το γραφείο μας εγγυάται.

Η συνεργασία με τον ιδιοκτήτη και η πλήρης και ενδελεχής ενημέρωσή του για τις πιθανές δυσκολίες της δήλωσής γνωστοποιούνται αμέσως σε αυτόν αφενός για να αντιμετωπιστούν όσο καλύτερα γίνεται ήδη από το πρώτο στάδιο της υποβολής δήλωσης και αφετέρου για να αποφεύγονται τυχόν εκπλήξεις.

Είτε πρόκειται για δικαίωμα που στηρίζεται σε συμβολαιογραφικό τίτλο, δικαστική απόφαση και πράξη αναδασμού είτε πρόκειται για δικαίωμα από χρησικτησία ή κληρονομιά, το γραφείο μας θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για την εξασφάλισή του και την καταχώρησή του στις κτηματολογικές εγγραφές.

Ακολούθως, αναλαμβάνουμε την υποβολή και υποστήριξη τυχόν ενστάσεων ενώπιον των αρμοδίων επιτροπών και αγωγών στα αρμόδια δικαστήρια, εάν αυτό απαιτείται, στην περίπτωση που κάποιο δικαίωμα απορρίφθηκε ή καταχωρήθηκε λανθασμένα.

Ktimatologio