Κωνσταντινος Μ. Κουτσογεωργος

Introduction

Κτηματολογικες εγγραφες

Κτηματολογικες εγγραφες

Ktimatologikes Eggrafes

Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνει κάποιος για να κατοχυρώσει το δικαίωμά του στο κτηματολόγιο είναι να αναζητήσει όλους τους τίτλους που θεμελιώνουν το δικαίωμά του.

Νόμιμος τίτλος κτήσης για την ελληνική έννομη τάξη είναι αυτός που έχει συνταχθεί από αρμόδια αρχή και έχει μεταγραφεί στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. Αυτό σημαίνει καταρχάς ότι ιδιωτικά έγγραφα και τα προσύμφωνα δεν αποτελούν τίτλους κυριότητας. Επίσης συμβόλαια ή παραχωρητήρια από δημόσιο φορέα πρέπει να έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο.

Κατ’επέκταση, όποιος στηρίζει το δικαίωμά του σε νόμιμο τίτλο που δεν έχει μεταγραφεί, πρέπει να προβεί άμεσα στη μεταγραφή του. Από την άλλη, όποιος αξιώνει δικαίωμα στη βάση ιδιωτικών εγγράφων ή προσυμφώνων, επί της ουσίας στηρίζει το δικαίωμά του σε χρησικτησία, εφόσον έχει συμπληρωθεί 20ετία από την ημέρα που πρώτη φορά παρέλαβε το ακίνητο στην κατοχή του.

Η ίδια προϋπόθεση της 20ετούς νομής του ακινήτου υφίσταται όταν κάποιος στερείται οποιουδήποτε εγγράφου και πρέπει να αποδείξει ακόμη και με μάρτυρες ότι είναι ο χρήστης της ιδιοκτησίας για πάνω από είκοσι χρόνια. Χρήσιμα είναι και έγγραφα αρχικής ηλεκτροδότησης του ακινήτου, τυχόν παλιά τοπογραφικά αλλά και μισθωτήρια σε τρίτους, όπου ο δηλών αναγράφεται ως ιδιοκτήτης.

Τις περισσότερες φορές για τη δήλωση του δικαιώματος αρκεί ένας εντοπισμός του από το σύστημα του κτηματολογίου, ο οποίος πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνεται με τη συνδρομή τοπογράφου μηχανικού. Ένα κανονικό τοπογραφικό, όμως, αποτελεί την ισχυρότερη διαδικασία εντοπισμού, καθώς το ακίνητο μετριέται επακριβώς με επιτόπια θεώρηση και έτσι αποφεύγονται τυχόν λανθασμένες απεικονίσεις. Η σύνταξη τοπογραφικού, πάντως, είναι υποχρεωτική όταν ο τρόπος κτήσης που επικαλείται ο ιδιοκτήτης είναι η χρησικτησία.

Τα κτηματολογικά γραφεία δέχονται ακόμη δικαιώματα από κληρονομιά, ακόμη και χωρίς τη σύνταξη συμβολαιογραφικής αποδοχής κληρονομιάς, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα.

Αφού ολοκληρωθεί η συλλογή και επεξεργασία των δηλώσεων ξεκινά η πρώτη ανάρτηση και ακολουθεί η περίοδος των ενστάσεων και των αιτήσεων διορθώσεως. Εάν περάσει και αυτή η περίοδος, η μόνη επιλογή για τον πληττόμενο ιδιοκτήτη που δεν ικανοποιήθηκε το δικαίωμά του είναι η προσφυγή στο αρμόδιο κτηματολογικό δικαστήριο.