Αυτοκινητιστικα


Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που ανάγονται στο πεδίο των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων. Τέτοιες είναι η διεκδίκηση αποζημίωσης για τις φθορές του αυτοκινήτου, τις σωματικές βλάβες του οδηγού και των άλλων συνεπιβαινόντων, καθώς και για την ηθική βλάβη του ζημιωθέντος και την ψυχική οδύνη συγγενών θανόντος.

Η πορεία μιας τέτοιας υπόθεσης ξεκινά από τη διερεύνηση της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, τη δικαστική επιδίωξη και εκπροσώπηση και τέλος την είσπραξη της αποζημίωσης. Το γραφείο μας θα σας εκπροσωπήσει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και θα επιδιώξει τον βέλτιστο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα δικαιώματά σας. Παράλληλα εκπροσωπούμε τους πελάτες μας στο ποινικό σκέλος των υποθέσεων αυτών σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας.

Εκτός των ανωτέρω, αναλαμβάνουμε υποθέσεις για περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και παραβάσεις διατάξεων του κοινού Ποινικού Δικαίου που άπτονται της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Autokinitistika