Προσβολη Ιδιοκτησιας

Ο συχνότερος τρόπος προσβολής της ιδιοκτησίας είναι η αμφισβήτησή της από κάποιον τρίτο, συνήθως γείτονα, η οποία εκδηλώνεται με τη μορφή της καταπάτησης. Άλλες μορφές διατάραξης αποτελούν η παροχέτευση υδάτων, η παρενόχληση λόγω καπνών ή μουσικής, η παρεμπόδιση εισόδου κ.α.…

Καθυστερουμενα ενοικια & εξωση

Οι βασικές κατηγορίες των μισθώσεων είναι οι εμπορικές μισθώσεις, οι μισθώσεις κατοικιών και οι μισθώσεις αγρών. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τις δύο κατηγορίες είναι διαφορετικές αλλά για αμφότερες ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την απόδοση της χρήσης του…

Κτηματολογικες εγγραφες

Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνει κάποιος για να κατοχυρώσει το δικαίωμά του στο κτηματολόγιο είναι να αναζητήσει όλους τους τίτλους που θεμελιώνουν το δικαίωμά του. Νόμιμος τίτλος κτήσης για την ελληνική έννομη τάξη είναι αυτός που έχει συνταχθεί…

Διαζυγιο

Η λύση ενός γάμου δεν είναι πάντοτε μία εύκολη υπόθεση, ιδίως εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα και ζητήματα περιουσιών. Η ιδανική περίπτωση λύσης ήταν πάντοτε και παραμένει το συναινετικό διαζύγιο, καθώς χρειάζονται μόλις λίγες μέρες για να εκδοθεί και μάλιστα δεν…