Εταιρικο Δικαιο


Στο γραφείο μας θα εξυπηρετηθείτε υπεύθυνα για όλες τις εταιρικές σας υποθέσεις.

Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για τη σύσταση της εταιρίας σας και σας κατευθύνουμε υπεύθυνα για την επιλογή του εταιρικού τύπου που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες σας, σε συνεργασία με εξειδικευμένους σύμβουλους επιχειρήσεων, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Συντάσσουμε το σχετικό ιδρυτικό έγγραφο, καθώς και κάθε τροποποίηση που θα απαιτηθεί κατά τη λειτουργία της επιχείρησής σας και γενικά σας παρέχουμε υπεύθυνα συμβουλευτική υποστήριξη για κάθε νομικό θέμα που θα ανακύψει, μέχρι και την επιτυχή λύση της εταιρίας, όταν αυτό αποφασιστεί, ή την τυχόν μεταβίβαση της επιχείρησης, την αποχώρηση μελών και την είσοδο νέων εταίρων.

Αναλαμβάνουμε τη νομική εκπροσώπησή σας για όλα τα τρέχοντα ζητήματα των νομικών προσώπων, όπως εργατικά, εισπράξεις απαιτήσεων, κατασχέσεις, οφειλές ΕΦΚΑ και Δημοσίου κ.α.

Επίσης προβαίνουμε σε κατοχύρωση σήματος και διεκπεραιώνουμε υποθέσεις προστασίας από αθέμιτο ανταγωνισμό.

Επίσης, τις ίδιες υπηρεσίες παρέχουμε σε συνεταιρισμούς, σωματεία και συλλόγους, καθώς και σε ενώσεις μη κερδοσκοπικού σκοπού κ.ο.κ.

Etairiko Dikaio