Κωνσταντινος Μ. Κουτσογεωργος

Introduction

Καθυστερουμενα ενοικια & εξωση

Καθυστερουμενα ενοικια & εξωση

Kathisteroumena Enoikia kai Eksosi

Οι βασικές κατηγορίες των μισθώσεων είναι οι εμπορικές μισθώσεις, οι μισθώσεις κατοικιών και οι μισθώσεις αγρών. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τις δύο κατηγορίες είναι διαφορετικές αλλά για αμφότερες ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την απόδοση της χρήσης του μισθίου λόγω δυστροπίας του μισθωτή ως προς την καταβολή του μισθώματος.

Εν ολίγοις, ο νόμος προβλέπει πως εάν ο ενοικιαστής καθυστερεί επανειλημμένα την καταβολή του ενοικίου, ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την έξωσή του από το ακίνητο. Ξεκινά, λοιπόν, μία διαδικασία express με την αποστολή εξωδίκου στον ενοικιαστή που καθυστερεί το ενοίκιο και εφόσον περάσουν δεκαπέντε μέρες χωρίς της εξόφληση των οφειλομένων εκδίδεται διαταγή από τον αρμόδιο δικαστή για την έξωσή του.

Η διαταγή αυτή, η οποία έχει στην ουσία τις ίδιες συνέπειες με την έκδοση απόφασης, είναι εκτελεστή μετά από είκοσι μέρες, εκτός και εάν ο ενοικιαστής ασκήσει άμεσα ανακοπή και ταυτόχρονα αίτηση αναστολής για να εμποδίσει την εκτέλεσή της.

Με την ίδια διαταγή ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει και την απόδοση των οφειλομένων μισθωμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται ρητά από το νόμο τόσο τα ανεξόφλητα έξοδα κοινοχρήστων όσο και λογαριασμοί ρεύματος, φυσικού αερίου ή νερού που ήταν στο όνομα του ιδιοκτήτη και επίσης δεν εξοφλήθηκαν από τον ενοικιαστή.

Πρόκειται ασφαλώς για μία πολύ σύντομη διαδικασία, ειδικά για τα δεδομένα της Ελληνικής Δικαιοσύνης.