Δικαιο Ιδιοκτησιας


Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση κατά τη σύνταξη συμβολαίου αγοραπωλησίας και τον έλεγχο των σχετικών τίτλων σε υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο για την εξασφάλιση του αγοραστή.

Επίσης, εκπροσωπούμε ιδιοκτήτες σε περιπτώσεις αμφισβήτησης κυριότητας ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων είτε στο πλαίσιο τακτικής αγωγής είτε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Το ίδιο συμβαίνει και για παρόμοιες περιπτώσεις νομής επί ακινήτου, δικαιώματα διόδου κ.ο.κ.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε περιπτώσεις διατάραξης των δικαιωμάτων επί ακινήτων και προβλημάτων με γειτονικά ακίνητα και ιδιοκτήτες, όπως και κάθε εξώδικη και δικαστική ενέργεια που τυχόν απαιτηθεί για την επιτυχή διευθέτηση των σχετικών ζητημάτων.

Αναλαμβάνουμε τη διανομή ακινήτου που ανήκει σε περισσότερους εξ αδιαιρέτου, σύσταση δουλείας διόδου, περιπτώσεις καθορισμού ή αμφισβήτησης ορίων, διεκπεραίωση ιδιοκτησιακών ζητημάτων με τη Διοίκηση, όπως δηλώσεις ιδιοκτησίας σε Δήμους, αποδέσμευση ακινήτων από σχέδιο πόλης που δεν έχει εφαρμοστεί, υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, σχετικές αποζημιώσεις κ.ο.κ.

Τέλος εκπροσωπούμε νομικά τους πελάτες μας σε υποθέσεις αποζημίωσης από φθορά της ιδιοκτησίας, αγροζημίες, παράνομες προσοβολές κλπ.

Dikaio Idioktisias